کدپروژه:140111عنوان پروژه:معراج

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:معراج
کد پروژه:140111
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:5تعداد واحد در طبقه :1
متراژ های موجود:150 متری
امکانات:10 پارکینگ و 5 انبار
زمان شروع عملیات:30 اسفند 99زمان تحویل:30 اسفند 99
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمايه گذاری و ساختمانی کيا سازه
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس رزاقی
نظارت بر اجرا:گروه ساختمانی کيا سازه
ویژگی های خاص:دارای روف گاردن و نمای مدرن
آدرس:شهرک غرب-بلوار دادمان-خيابان معراج-نبش کوچه هفتم