کدپروژه:140202عنوان پروژه:توحید 2

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:توحید 2
کد پروژه:140202
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:5تعداد واحد در طبقه :1
متراژ های موجود:142 متری
امکانات:5 پارکینگ و 5 انبار
زمان شروع عملیات:15 اسفند 102زمان تحویل:15 اردیبهشت 104
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمايه گذاری و ساختمانی کيا سازه
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس رزاقی
نظارت بر اجرا:گروه ساختمانی کيا سازه
ویژگی های خاص:دارای روف گاردن و نمای مدرن
آدرس:شهرک غرب. بلوار خوردین. خ توحید2. پ44