کدپروژه:8301عنوان پروژه:بني هاشم

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:بني هاشم
کد پروژه:8301
تعداد طبقات:8تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:20تعداد واحد در طبقه :4
متراژ های موجود:135 و 145 و 128 متری
امکانات:24 پارکینگ و 20 انبار
زمان شروع عملیات:1 مهر 83زمان تحویل:28 دی 84
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس سالک
نظارت بر اجرا:مهندس سالک
ویژگی های خاص:
آدرس:خ بني هاشم شمالی (ساقدوش)