کدپروژه:8501عنوان پروژه:جمال آباد

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:جمال آباد
کد پروژه:8501
تعداد طبقات:9تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:10تعداد واحد در طبقه :2
متراژ های موجود:210 و 170 متری
امکانات:18 پارکینگ و 12 انبار
زمان شروع عملیات:10 اردیبهشت 85زمان تحویل:15 آذر 86
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:
نظارت بر اجرا:
ویژگی های خاص:
آدرس:جمال آباد