کدپروژه:8601عنوان پروژه:تهرانپارس-182

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:تهرانپارس-182
کد پروژه:8601
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:5تعداد واحد در طبقه :1
متراژ های موجود:145 متری
امکانات:7 پارکینگ و 5 انبار
زمان شروع عملیات:16 خرداد 86زمان تحویل:10 مرداد 87
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس کریمیان
نظارت بر اجرا:مهندس پاكراه
ویژگی های خاص:
آدرس:تهرانپارس ، خیابان 182