کدپروژه:8701عنوان پروژه:تهرانپارس-150

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:تهرانپارس-150
کد پروژه:8701
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:10تعداد واحد در طبقه :2
متراژ های موجود:110 متری
امکانات:10 پارکینگ و 10 انبار
زمان شروع عملیات:11 اردیبهشت 87زمان تحویل:28 خرداد 88
پیش فروش:داردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس کریمیان
نظارت بر اجرا:مهندس پاكراه
ویژگی های خاص:
آدرس:تهرانپارس ، خیابان 150