کدپروژه:8901عنوان پروژه:تهرانپارس- 174

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:تهرانپارس- 174
کد پروژه:8901
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:10تعداد واحد در طبقه :2
متراژ های موجود:110 متری
امکانات:10 پارکینگ و 10 انبار
زمان شروع عملیات:6 خرداد 88زمان تحویل:24 تیر 89
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس كريميان
نظارت بر اجرا:مهندس پاكراه
ویژگی های خاص:
آدرس:تهرانپارس ، خیابان 174