کدپروژه:9401عنوان پروژه:توحيد3 تجمیعی

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:توحيد3 تجمیعی
کد پروژه:9401
تعداد طبقات:8تعداد طبقات مسکونی:6
تعداد واحد:12تعداد واحد در طبقه :2
متراژ های موجود:155 و 130و 180 متری
امکانات:24 پارکینگ و 12 انبار
زمان شروع عملیات:30 بهمن 94زمان تحویل:1 شهریور 96
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس کریمیان
نظارت بر اجرا:مهندس فرج زاده _ مهندس باقری
ویژگی های خاص:
آدرس:سعادت آباد ، بلوار خوردین ، خیابان توحید3 ، پلاک 32 و 34

تصاویر پروژه:

---{ تالوگ1 }---