کدپروژه:9501عنوان پروژه:گلبرگ3 تکی

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:گلبرگ3 تکی
کد پروژه:9501
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:5تعداد واحد در طبقه :1
متراژ های موجود:150 متری
امکانات:9 پارکینگ و 5 انبار
زمان شروع عملیات:15 آبان 95زمان تحویل:15 بهمن 96
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس رزاقی
نظارت بر اجرا:مهندس فرجزاده _ مهندس موسوی
ویژگی های خاص:
آدرس:شهرک غرب ، بلوار دادمان ، خیابان گلستان ، کوچه گلبرگ 3 ، پلاک 1

تصاویر پروژه:

---{ تالوگ 1 }---