کدپروژه:9504عنوان پروژه:شفق-کوهسار

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:شفق-کوهسار
کد پروژه:9504
تعداد طبقات:8تعداد طبقات مسکونی:6
تعداد واحد:12تعداد واحد در طبقه :2
متراژ های موجود:143 متری
امکانات:20 پارکینگ و 12 انبار
زمان شروع عملیات:1 شهریور 96زمان تحویل:1 آبان 97
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس کریمیان
نظارت بر اجرا:مهندس فرجزاده _ مهندس باقری
ویژگی های خاص:
آدرس:شهرک غرب ، بلوار دریا ، خیابان شفق ، کوچه کوهسار ، پلاک 25 و 27

تصاویر پروژه:

---{ age }---