کدپروژه:9701عنوان پروژه:گلبرگ3 غربی

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:گلبرگ3 غربی
کد پروژه:9701
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:5تعداد واحد در طبقه :1
متراژ های موجود:167 متری
امکانات:10 پارکینگ و 5 انبار
زمان شروع عملیات:1 اردیبهشت 97زمان تحویل:31 مرداد 98
پیش فروش:داردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس کریمیان
نظارت بر اجرا:مهندس فرجزاده - مهندس اعتماد
ویژگی های خاص:
آدرس:شهرک غرب ، بلوار دادمان ، خیابان فخار مقدم ، خیابان گلبرگ سوم غربی ، پلاک 2