کدپروژه:9703عنوان پروژه:رامشه

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:رامشه
کد پروژه:9703
تعداد طبقات:8تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:5تعداد واحد در طبقه :1
متراژ های موجود:200 متری
امکانات:14 پارکینگ و 5 انبار
زمان شروع عملیات:1 آذر 97زمان تحویل:31 اردیبهشت 99
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس کریمیان
نظارت بر اجرا:مهندس فرجزاده _ مهندس قلخانی
ویژگی های خاص:ملک سه بر بوده و از سه طرف نور گیر بسیار مناسبی دارد. دارای انباریهای بزرگ برای هر واحد است
آدرس:شهرک غرب ، بلوار دریا ، خیابان رامشه ، نبش خیابان توحید 3