کدپروژه:9801عنوان پروژه:مرصاد

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:مرصاد
کد پروژه:9801
تعداد طبقات:6تعداد طبقات مسکونی:4
تعداد واحد:4تعداد واحد در طبقه :1
متراژ های موجود:112 متری
امکانات:5 پارکینگ و 4 انبار
زمان شروع عملیات:15 اسفند 98زمان تحویل:15 اسفند 99
پیش فروش:داردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس رزاقی
نظارت بر اجرا:مهندس فرجزاده
ویژگی های خاص:تک واحدی _ هر واحد با 1 انباری 12 , 1 پارکینگ
آدرس:شهرک غرب ، خیابان سپهر ، خیابان مرصاد ، کوچه سوم ، پلاک 13