کدپروژه:9803عنوان پروژه:نورانی

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:نورانی
کد پروژه:9803
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:5تعداد واحد در طبقه :1
متراژ های موجود:170 متری
امکانات:10 پارکینگ و 5 انبار
زمان شروع عملیات:15 خرداد 99زمان تحویل:1 مهر 98
پیش فروش:داردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:گروه سرمایه گذاری و ساختمانی کیا سازه (مهندس فریبرزی)
طرح معماری و نظارت بر اجرا:مهندس رزاقی
نظارت بر اجرا:مهندس فرجزاده
ویژگی های خاص:
آدرس:شهرک غرب ، بلوار دادمان ، خیابان فخار مقدم ، خیابان نورانی ، پلاک 100