کدپروژه:9804عنوان پروژه:علامه جنوبی - 24 غربی

اطلاعات توصیفی پروژه:

عنوان پروژه:علامه جنوبی - 24 غربی
کد پروژه:9804
تعداد طبقات:7تعداد طبقات مسکونی:5
تعداد واحد:10تعداد واحد در طبقه :2
متراژ های موجود: متری
امکانات:15 پارکینگ و 10 انبار
زمان شروع عملیات:1 اردیبهشت 99زمان تحویل:29 اسفند 99
پیش فروش:نداردقیمت پیش فروش - متری:
گروه سرمایه گذاری و ساخت:
طرح معماری و نظارت بر اجرا:
نظارت بر اجرا:
ویژگی های خاص:
آدرس:سعادت آباد-خ علامه جنوبی- خ 24 غربی - پلاک 12و 14